add share buttons
Blog Archives

วิธีเลือกกล้อง และอุปกรณ์ถ่ายภาพให้เหมาะสมกับตัวเอง

หลายคนที่เป็นมือใหม่ หรือแม้กระทั่งคนที่

Posted in การถ่ายภาพ Tagged with: , , ,

ลงทุนในอุปกรณ์หรือลงทุนในประสบการณ์ดี?

หลายคนที่ถ่ายภาพมาสักระยะหนึ่งแล้ว อาจจะ

Posted in การถ่ายภาพ Tagged with: , ,

Facebook Fan Page